Конференції

Прогнозування термодинамічних властивостей розплавів системи CaO—Al2O3—SiO2

І.О.Гончаров,
 
Н.Г.Кобилинська
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1802

Анотація

Зроблено прогноз термодинамічних властивостей шлакової системи CaO—Al2O3—SiO2 з аналогічних даних для обмежуючих подвійних підсистем. Розрахунки термодинамічних властивостей розплавів вказаної системи виконано за однією з найбільш застосовуваних моделей Редліха—Кістера. Встановлено, що досягнуто добре узгодження розрахованих нами даних з експериментальними з літератури.


CAO—AL2O3—SIO2, ПОДВІЙНІ ГРАНИЧНІ ПІДСИСТЕМИ, РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ