Конференції

Термодинамічні властивості сплавів подвійних систем Ni—РЗМ

П.М.Суботенко,
 
В.Г.Кудін,
 
М.О.Шевченко,
  
В.В.Березуцький,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1804

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів подвійної системи Ni—La в інтервалі концентрацій 0,75 < xNi < 0,80 при 1800 K. Термодинамічні властивості рідких подвійних сплавів Ni—La розраховані у повному концентраційному інтервалі з використанням моделі ідеальних асоційованих розчинів та достовірних літературних даних. Термодинамічні активності компонентів подвійних розплавів проявляють від’ємні відхилення від ідеальної поведінки; ентальпії змішування характеризуються екзотермічними ефектами. Мінімум ентальпій змішування розплавів складає –30,0 кДж/моль при xNi = 0,6. На підставі власних і літературних даних по термодинамічних властивостях рідких сплавів Ni—РЗМ зроблено прогноз таких же характеристик для недосліджених систем такого типу.


NI, NI—LA, АКТИВНОСТІ, РЗМ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ