Конференції

Математичне моделювання кінетики поглинання водню в металах

К.І.Луданов,
 
Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1805

Анотація

Розроблено аналітичні методи розрахунку параметрів кінетики поглинання водню металами на основі експериментальних даних: представлений короткий висновок формул процесу і запропоновано способи спільного визначення інтегральних параметрів поглинання водню — максимальної питомої воднеємності, наведеного дифузійного опору процесу поглинання Н2 і "час активації" поверхні на основі обмеженої вибірки (2—3 точки) первинних даних. Цей спосіб реалізується шляхом вирішення систем двох трансцендентних рівнянь, в якості коефіцієнтів яких використано експериментальні дані процесу поглинання водню.


ВОДЕНЬ, ВОДНЕЄМНІСТЬ, ДИФУЗІЙНИЙ ОПІР, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, ІНДУКЦІЙНИЙ ПЕРІОД, КІНЕТИКА ПОГЛИНАННЯ, МЕТАЛ