Математичне моделювання адсорбційних властивостей вуглецевих матеріалів

В.М.Черевко,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1806

Анотація

Розглянуто питання використання вуглецевих сорбентів для очищення біологічних рідин і, зокрема, крові від інфекційних збудників як у випадку їх безпосереднього введення у кров, так і при закритті відкритих ран із витоком крові вуглецевими сорбуючими пов’язками з різною пористою структурою. Для цього побудовано адекватну модель руху крові з місця ураження у зовнішнє середовище (залежно від густини крові та розміру рани), а також у випадку дії дезінфікуючих добавок у вигляді нанорозмірних частинок вуглецю, що вводяться в кров з метою сорбції токсинів.


БІОЛОГІЧНІ СЕРЕДОВИЩА, ВИТОК КРОВІ, ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ, МОДЕЛЬ РУХУ КРОВІ