Конференції

Дослідження границі розділу нікелевого прошарку зі сталями в біметалах Р6М5Ф3 + 20% ТiС -Ni-ст.У8

 
А.М.Петрова,
 
Г.Г.Сердюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2006, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/1838

Анотація

На гарячештампованних і термооброблених дво- і тришарових зразках складів Р6М5Ф3 + 20% ТiС -ст.У8, Р6М5Ф3 + 20% ТiС -Ni-ст.У8А показано необхідність використання проміжного прошарку - нікелю при виготовленні біметалу з метою запобігання утворенню тріщин на границі поділу сталей. Досліджено структуру, розглянуто дифузійні процеси, що відбуваються на границі розділу нікель-карбідосталь, вуглецева сталь. Встановлено, що нікель забезпечує досить міцний зв'язок зі сталями в результаті утворення твердого розчину із залізною основою сталей.