ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ Tih2–Mn–Si–Fe–C ПРИ ТЕРМІЧНОМУ СИНТЕЗІ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ЛІГАТУРИ

А.Г.Богачeва,
   
І.Б.Тихонова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1880

Анотація

Досліджено взаємодію компонентів порошкової системи гідрид титану–феросилікомарганець при термічному синтезі багатокомпонентної лігатури. Показано, що у процесі нагрівання титан активно взаємодіє з феросилікомарганцем. Цей процес супроводжується дисоціацією феросилікомарганцю з утворенням складної багатофазної системи, основними фазами в якій є силіцид титану Tі53 і карбід титану TіС. Відзначено, що введення додаткової кількості вуглецю до складу шихти призводить до подрібнення структури сплаву.


ГІДРИД ТИТАНУ, ЛІГАТУРА, МЕТАЛОМАТРИЧНИЙ СПЛАВ, ТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ФАЗОУТВОРЕННЯ, ФЕРОСИЛІКОМАРГАНЕЦЬ