Конференції

ВПЛИВ УМОВ УДАРНОГО СТИСНЕННЯ НА СИНТЕЗ КАРБІДУ КРЕМНІЮ

О.В.Курдюмов,
 
В.Ф.Бритун,
 
В.В.Ярош,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1965

Анотація

Досліджено синтез SiC з елементів в умовах ударного стиснення порошкових сумішей кремнію та сажі. Ударно-хвильову обробку сумішей проводили в циліндричних ампулах збереження, а ударну хвилю генерували метанням зовнішньої оболонки. Досліджено залежності ступеню взаємодії Si з C і SiC від складу вихідної шихти та її щільності. Розраховано теплові ефекти ударного стиснення та екзотермічної реакції кремнію з вуглецем, а також температуру ударно-хвильового синтезу. Оцінку виконано з урахуванням залежності параметрів плавлення кремнію та ентальпії утворення SiC від тиску. Встановлено, що плавлення кремнію при ударному стисненні супроводжується коалесценцією частинок Si, яка гальмує взаємодію Si з C і зменшує вихід SiC при високих концентраціях Si в суміші. Знайдено оптимальні параметри суміші при яких досягається максимальний вихід карбіду кремнію.


КАРБІД КРЕМНІЮ, КРЕМНІЙ, САЖА, СТУПІНЬ ВЗАЄМОДІЇ, ТЕМПЕРАТУРА, ТИСК, УДАРНЕ СТИСНЕННЯ