Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ УМОВ УДАРНОГО СТИСНЕННЯ НА СИНТЕЗ КАРБІДУ КРЕМНІЮ

Курдюмов О.В., Бритун В.Ф., Ярош В.В., Даниленко А.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1965

Досліджено синтез SiC з елементів в умовах ударного стиснення порошкових сумішей кремнію та сажі. Ударно-хвильову обробку сумішей проводили в циліндричних ампулах збереження, а ударну хвилю генерували метанням зовнішньої оболонки. Досліджено залежності ступеню взаємодії Si з C і SiC від складу вихідної шихти та її щільності. Розраховано теплові ефекти ударного стиснення та екзотермічної реакції кремнію з вуглецем, а також температуру ударно-хвильового синтезу. Оцінку виконано з урахуванням залежності параметрів плавлення кремнію та ентальпії утворення SiC від тиску. Встановлено, що плавлення кремнію при ударному стисненні супроводжується коалесценцією частинок Si, яка гальмує взаємодію Si з C і зменшує вихід SiC при високих концентраціях Si в суміші. Знайдено оптимальні параметри суміші при яких досягається максимальний вихід карбіду кремнію.


КАРБІД КРЕМНІЮ, КРЕМНІЙ, САЖА, СТУПІНЬ ВЗАЄМОДІЇ, ТЕМПЕРАТУРА, ТИСК, УДАРНЕ СТИСНЕННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015 , #07/08 , C.3-12


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн