Конференції

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ α-Al2O3

  
В.В.Цукренко,
   
В.М.Верещака
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1973

Анотація

Досліджено особливості низькотемпературного фазового переходу γ-Al2O3 → α-Al2O3 у порошку γ-Al2O3 для хроматографії в присутності мінералізатору АlF3. Показано, що шляхом зміни кількості АlF3 (2–3% (мас.)) і часу ізотермічної витримки при температурі 850 ºС можна варіювати фазовий склад одержуваного порошку, його питому поверхню (від 85,5 до 0,2 м2/г) і морфологію (від сфероїдних утворень до пластинок). Отримані результати є основою для розв’язання задач щодо створення зміцнених композитів з матрицею на основі твердого розчину ZrО2 і зміцнюючої фази α-Al2O3.


α-AL2O3, γ-AL2O3, АLF3, НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ ФАЗОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, СИСТЕМА ZRO2–Y2O3–CEO2–AL2O3–СОО