Конференції

Термодинамічні властивості поверхневого шару розплавів систем Ti-Cu і Zr-Cu

  
Ю.В.Найдіч,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, Т.null, #40
http://www.materials.kiev.ua/article/198

Анотація

Виміряно поверхневий натяг і щільність розплавів титан-мідь і цирконій-мідь в інтервалі температур 1000-12500С. Вперше виявлено для металевих систем приблизно лінійні залежності ізотерм поверхневого натягу. У сплавах спостерігається компресія. Розплави характеризуються негативним відхиленням від ідеального стану. Розраховано адсорбцію і термодинамічну активність компонентів, склад поверхневого шару, енергії Гіббса утворення розчину та їх надлишкові величини в поверхневому шарі і обсязі розплавів. Крива адсорбції міді в обох розплавах має пологий максимум. Склад поверхневого шару мало відрізняється від об"ємного складу. У поверхневому шарі утворюються розчини з негативним відхиленням від закону Рауля. Енергії Гіббса утворення розчинів та їх надлишкові величини в поверхневому шарі у всьому інтервалі концентрацій негативні і менше їх значень в обсязі.