Конференції

Дослідження морфології наноплівок благородних металів, нанесених на оксидні і вуглецеві матеріали

І.І.Габ,
 
Б.Д.Костюк,
   
В.В.Пасічний,
  
С.В.Дукаров,
 
А.П.Кришталь,
 
О.С.Литвин
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #40
http://www.materials.kiev.ua/article/202

Анотація

Досліджено зміну морфології наноплівок Pd, Pt та Rh товщиною до 100 нм, нанесених на оксидну та карбідну кераміку, при їх відпалі у різних середовищах (вакуум, повітря) при високих температурах аж до 16000С. З"ясовано, що плівки цих металів при відпалі розпадаються на окремі фрагменти і, в кінцевому рахунку, коагулюють з різною інтенсивністю в залежності від природи підкладки та середовища відпалу, покриваючи при цьому різні площі підкладок. Сформульовано рекомендації щодо застосування наноплівок благородних металів для паяння оксидних та карбідних керамічних матеріалів.