Конференції

ВУГЛЕЦЕВІ НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ: ТОКСИЧНІСТЬ ТА БІОСУМІСНІСТЬ

 
В.П.Сергєєв,
 
О.В.Щербицька,
  
Н.В.Кононко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
“Вісник” УМТ - Київ: Видавництво «КІМ», 2015, #1(8)
http://www.materials.kiev.ua/article/2022

Анотація

У статті узагальнено літературні дані та результати власних досліджень авторів щодо токсичної дії вуглецевих нанотрубок, фулеренів С60, графену, вуглецевих нановолокон та їхніх модифікацій у системах in vivo та in vitro. Проаналізовано фізико-хімічні властивості, структурні особливості, характеристики та параметри наноматеріалів, які зумовлюють спрямованість та вираженість токсичних ефектів. Встановлено, що низка вуглецевих наноструктурних матеріалів виявляє високий рівень біосумісності з кров’ю та клітинами різних тканин, а це робить їх перспективними для застосування у медицині та біології. Повний текст


БІОСУМІСНІСТЬ, ВУГЛЕЦЕВІ НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ, ТОКСИЧНІСТЬ