Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АКТИВОВАНИХ ВУГЛЕВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
Частина IІІ. СОРБЦІЯ АКТИВНОГО ХЛОРУ ТА ХЛОРПОХІДНИХ

 
О.В.Щербицька,
  
В.М.Клевцов,
 
В.П.Сергєєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #2
http://www.materials.kiev.ua/article/2023

Анотація

Із використанням колориметричного та йодометричного методів вивчено закономірності адсорбції хлору та барвника метиленового блакитного наноструктурним активованим вуглеволокнистим матеріалом АВВМ “Днепр”-МН. За допомогою рівняння Фрейндліха обчислено граничні значення сорбції та константи адсорбційної рівноваги для досліджуваних зразків АВВМ із різною пористою структурою. Повний текст


МЕТИЛЕНОВИЙ БЛАКИТНИЙ, НАНОСТРУКТУРНИЙ АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕВОЛОКНИСТИЙ МАТЕРІАЛ, СОРБЦІЯ, ХЛОР, ХЛОРОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ВОДИ