Конференції

Структура та механічні властивості евтектичного сплаву системи Ті—Si—В, легованого Sn

   
С.С.Понoмарьов,
 
В.В.Ковиляєв,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2037

Анотація

Досліджено вплив олова на структуру, фазовий склад та фізико-механічні властивості евтектичного ставу системи Ті—Si—В. Встановлено підвищення пластичності литого сплаву Ті—6,4Si—0,5В в два рази при легуванні його 5% (мас) Sn. Показано, що збільшення концентрації олова до 12% (мас.) приводить до зростання міцності та жароміцності литого сплаву Ті—Si—В при незначному підвищенні низькотемпературної пластичності.


ЕВТЕКТИКА, ЛЕГУВАННЯ ОЛОВОМ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СИСТЕМА ТІ—SI—В, СТРУКТУРА