Конференції

Одержання біметалів методами порошкової металургії
(Огляд)

  
К.К.Нгуен,
 
Л.О.Радченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2056

Анотація

Проведений огляд методів порошкової металургії, що застосовують для одержання біметалів фрикційних, антифрикційних, фільтрових та електроконтактних матеріалів. Пресування та прокатування порошків дозволяють отримувати біметали з шарами різної товщини. При одержанні біметалів з порошків для уникнення дефектів при досягненні безпористого стану вибирають порошки з відповідною формованістю.


БІМЕТАЛИ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ПРЕСУВАННЯ, ПРОКАТУВАННЯ, ФОРМУВАННЯ