Конференції

Поліпшення експлуатаційних характеристик алмазних трубчастих свердл за рахунок металізації алмазів хромом

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #40
http://www.materials.kiev.ua/article/208

Анотація

Наведені результати порівняльних випробувань трубчастих свердел, оснащених неметалізованими та металізованими хромом алмазами. Показано, що у свердел, оснащених металізованими алмазами, робочі характеристики значно вищі. Так, питома витрата металізованих алмазів в півтора і в десять разів менше при обробці відповідно граніту і абразивного каменю.