Конференції

Дослідження процесів формування вуглецевих наноструктур при термодеструкції та карбонізації гідратцелюлозних волокон.
Ч.1. Вивчення складу та фізико-хімічних властивостей газоподібних і твердих продуктів термодеструкції гідратцелюлози

О.В.Щербицька,
   
В.П.Сергєєв,
  
В.М.Клевцов,
  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #2
http://www.materials.kiev.ua/article/2101

Анотація

Щербицька О.В., Гарбуз В.В., Кліпов В.Д., Сергєєв В.П., Кононко І.В., Клевцов В.М., Лобунець Т.Ф., Уварова І.В. (2010) Наноструктурное материаловедение, №2, С.24-31 В результаті проведених досліджень встановлена залежність термічних перетворень гідратцелюлозного волокна від умов карбонізації, масштабного фактору, наявності активної домішки.