Конференції

Дослідження процесів формування вуглецевих наноструктур при термодеструкції та карбонізації гідратцелюлозних волокон.
Ч.2. Концентрація парамагнітних центрів і механічні властивості продуктів піролізу гідратцелюлозних волокон та ідентифікація вуглецевих нановолокон.

О.В.Щербицька,
   
В.П.Сергєєв,
  
В.М.Клевцов,
 
Н.В.Кононко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/2102

Анотація

 При термодеструкії та карбонізації гідратцелюлозних волокон нами отриманий міцний вуглецевий матеріал, який складається з нановолокон та гранулярних наночасток у вигляді графітових нанопакетів і SiO2, що підтверджено методами ЕПР та фракційного окиснення. Вивчені зміни міцності карбонізованого матеріалу в залежності від концентрації активної домішки. Розроблена двомірна моноатомна модель графеноподібного вуглецю.