Конференції

Вуглецевий волокнистий наноструктурний матеріал медичного призначення

О.В.Щербицька,
    
В.П.Сергєєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
ІІІ Міжнародна конференція «Біомедична інженерія і технологія». – Київ, Україна, 15-16 березня 2012, 2012
http://www.materials.kiev.ua/article/2104

Анотація

Проведена ідентифікація та встановлено склад вуглецевих наноформ в структурі вуглецевого матеріалу АУВМ «Днепр»-МН. Розроблена двохвимірна моноатомна модель графеноподібного вуглецю. Обраховано середній діаметр вуглецевого нановолокна. Враховуючи капілярно-пористу структуру, хімію поверхні та ін.. зробили висновки про значимість АУВМ «Днепр»-МН для іммобілізації лікарських препаратів.