Конференції

Вуглецеві волокнисті матеріали та екологія. Застосування для захисту довкілля.

 
О.В.Щербицька,
  
В.П.Сергєєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
«Довкілля та здоров´я» - Київ: "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Мар, 2014, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/2113

Анотація

Розглянуто особливості формування будови АУВМ залежно від технологічних режимів виготовлення вуглецевих волокон, їхньої активації й модифікації. Вивчено пористу структуру АУВМ, як сорбенту. Досліджені сорбційні характеристики АУВМ і кінетика адсорбції шкідливих речовин при очищенні води, а саме: фенолу, важких і токсичних металів, хлору і його сполук залежно від їхньої концентрації в розчинах. Встановлена універсальна сорбційна активність АУВМ щодо широкого спектру забруднювачів навколишнього середовища, що свідчить про перспективність його використання в повсякденному житті й при надзвичайних ситуаціях. Показано, що розроблений АУВМ за своїми сорбційними характеристиками істотно перевершує широко застосовувані в промисловості активовані вуглі марок СКТ, «Бусофіт», БАУ. Доведена можливість використання АУВМ на атомних електростанціях як наповнювача фільтрів у системах вентиляції й спецгазоочистки повітря від парів йоду і йодистого метилу.


ВУГЛЕЦЕВИЙ ВОЛОКНИСТИЙ НАНОСТРУКТУРНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗАБРУДНЮВАЧІ ДОВКІЛЛЯ, СОРБЦІЯ