Конференції

Вплив активованого вуглеволокнистого наноструктурного матеріалу на процеси загоєння ран

О.В.Щербицька,
 
І.В.Уварова,
 
С.І.Вовянко,
 
В.П.Сергєєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії: матеріали науково- практичної конференції, Київ, 17.04.2015р. - Київ: ФБМІ НТУУ "КПІ", 2016
http://www.materials.kiev.ua/article/2114

Анотація

Вивчили вплив вуглецевого матеріалу на систему протеоліза та детоксикації при загоєнні ран в експерименті на щурах. Використовували модель термічної травми. Встановили, що використання вуглецевого матеріалу АВНМ попереджує розвиток метаболічних порушень та сприяє відновленню функціональної активності власних систем детоксикації організму.