Конференції

Екологія людини: навчальний посібник для студентів вузів

В.М.Ісаєнко,
 
А.А.Чумак,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Національний авіаційний університет - Київ: «НАУ-друк», 2009
http://www.materials.kiev.ua/article/2117

Анотація

Значну увагу приділено екологічним проблемам та генетичним наслідкам забруднення довкілля. Описано систему гігієнічного нормування й регламентації небезпечних факторів навколишнього середовища.