ВПЛИВ МІКРОДОБАВКИ СoО НА ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ В СИСТЕМІ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2О3

В.В.Цукренко,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2140

Анотація

Розглянуто особливості зміни фізико-хімічних властивостей нанокристалічного порошку у системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2О3 з мікродобавкою 0,2% (мас.) СоО у процесі термічної обробки в інтервалі температур 400–1300 °С. Показано, що в присутності СоО питома поверхня порошку знижується, а морфологія змінюється топологічно безперервно. Мікродобавка 0,2% (мас.) СоО істотно змінює температурний інтервал фазового переходу F-ZrO2 → Т-ZrO2. У системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2О3 фазовий перехід відбувається в інтервалі температур 850–1150 °С, а у присутності СоО — 700–850 °С.


ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД КОБАЛЬТУ, ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД