ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
III. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПРЕСУВАНЬ І ПРОКАТАНИХ СМУГ З ПОРОШКІВ МОДИФІКАТОРІВ РІЗНИХ СКЛАДІВ

    
Л.О.Радченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2239

Анотація

Проведено експерименти з формування модифікаторів методами пресування та прокатування. Відпрацьовано оптимальні режими формування сумішей, що містять крихкі матеріали, які здебільшого (до 60% (мас.)) входять до складу композиційних комплексних модифікаторів, з метою отримання технологічно міцних формовок модифікатора. Встановлено, що зменшення відносної насипної щільності порошків пластичних складових дозволяє зменшити їх загальну кількість. Використання валків великого діаметра дозволило отримати смуги великої товщини, які за щільністю та міцністю значно перевищують необхідну границю технологічної міцності формовок. Збільшення кінцевої товщини смуги дозволяє збільшити вагу виробу і у такий спосіб підвищити продуктивність технологічного процесу. Mетод прокатки порошків забезпечує виготовлення 5–6 тон модифікаторів на місяць на одному стані з діаметром валків 500 мм.


ПОРОШКИ, ПРОКАТКА, СМУГА, СУМІШІ, ЩО МОДИФІКУЮТЬ, ЧАВУН