Структура та механічні властивості трубних відводів, отриманих методом холодної деформації

   
В.І.Даниленко,
 
С.Є.Шейкин,
 
С.Ф.Студенець
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2475

Анотація

Проаналізовано розподіл твердості та пластичної деформації в різних ділянках трубного відводу: в зоні заневолення (до вигину), в області вигину та області відводу після зони вигину. Проведено порівняльний аналіз зміни деформації в цих зонах для різних ділянок труби. В першій зоні істинна пластична деформація не перевищує е = 0,2. В зоні вигину найбільша деформація — в верхній частині труби е ~ 1,0. На бокових та нижній частинах е = 0,5—0,7. На ділянці за зоною вигину деформації нижньої та бокових стінок зростають до е = 0,8—1,0. Результати електронно-мікроскопічних досліджень демонструють наявність дисперсної (200 нм) розорієнтованої коміркової структури в зоні вигин Повний текст


НАНОЗЕРЕННА СТРУКТУРА., ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, ТВЕРДІСТЬ, ТРУБНІ ВИГИНИ