Вплив поруватості на міцність 3,5YSZ-керамічного остову анода паливної комірки

I.О.Полiшко,
   
В.Я.Подгурська,
 
Б.Д.Василiв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2476

Анотація

Досліджено вплив поруватості на міцність остову з порошку 3,5YSZ (ZrO2, стабілізований 3,5% (мол.) Y2O3). Зміну поруватості остову забезпечували додаванням гранульованого крохмалю від 10 до 69% (об.) до порошку 3,5YSZ. Оптимальні поруватість (38%) та міцність (92 МПа) мають остови з вмістом крохмалю 51% (об.). Встановлено, що заміна 8YSZ на 3,5YSZ є прийнятною для виготовлення керамічної складової анода паливної комірки остовим методом. За однакової поруватості (38%) остови 3,5YSZ та 8YSZ мають міцність 92 та 38 МПа відповідно. Повний текст


АНОД, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, КЕРАМІКА, КЕРАМІЧНА ПАЛИВНА КОМІРКА, КЕРАМІЧНИЙ ОСТОВ, МІЦНІСТЬ, ПОРУВАТІСТЬ