ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ СИСТЕМИ ZrO2—Y2O3—CeO2— Al2O3—СоО

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2592

Анотація

Вивчено закономірності зміни фізико-хімічних властивостей дисперсного порошку на основі ZrO2 системи ZrO2—Y2O3—СеО2—Al2O3—СоО, одержаного комбінованим методом гідротермального синтезу та механічного змішування, після термічної обробки в інтервалі 400—1300 оС. Встановлено, що процес утворення CoAl2O4 супроводжується оборотним фазовим перетворенням Т-ZrO2 → М-ZrO2. Порошок характеризується високою активністю к спіканню. Одержані дані буде використано для мікроструктурного проектування композитів синього кольору на основі ZrO2.


AL2O3, COAL2O3, ZRO2, КОЛЬОРОВІ КОМПОЗИТИ, МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ