ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВИХІДНИХ ПОРОШКІВ НА ”СТАРІННЯ“ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ ZrO2—Y2O3—CeO2

    
С.А.Корній,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2593

Анотація

Досліджено вплив температури термічної обробки вихідного нанокристалічного порошку складу (% (мол.)) 92,5ZrO2—2,5Y2O3—5СеО2 на прискорене “старіння” спеченого композита системи ZrO2—Y2O3—CeO2. Визначено, що на фазовий склад композитів впливає ступінь завершеності фазового перетворення F-ZrO2 → Т-ZrO2 у вихідних порошках: кількість М-ZrO2 збільшується у зразках, які знаходяться на температурних границях фазового перетворення F-ZrO2 → Т-ZrO2.


M-ZRO2, T-ZRO2, ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ, ПРИСКОРЕНЕ “СТАРІННЯ”, СИСТЕМА ZRO2—Y2O3—CEO2, ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ