Конференції

Сучасні порошкові композиційні матеріали для комутаційної та зварювальної техніки

В.Г.Затовський,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2616

Анотація

Розглянуто основні галузі застосування порошкових композиційних матеріалів металоматричного типу на основі міді та срібла з тугоплавким наповнювачем в комутаційній та зварювальній техніці. Надано технологічні схеми виробництва, регламентовані характеристики та мікроструктури цих матеріалів.


КОМУТАЦІЙНА ТА ЗВАРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА , ПОРОШКОВІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МІДІ, ПОРОШКОВІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ СРІБЛА