Конференції

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al– Mg–Х.
II. ВИСОКОЛЕГОВАНІ ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ СИСТЕМИ Al–Mg

     
Є.О.Потіпака
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2629

Анотація

Досліджено вплив режимів деформації на структуроутворення та механічні властивості порошкових матеріалів на основі алюмінієво-магнієвих сплавів, отриманих методами надшвидкої кристалізації розплаву при диспергуванні його водою високого тиску. В якості деформаційних технологій застосовували екструзію порошкових брикетів на стрічку з подальшою її симетричною або асиметричною прокаткою. Вивчено вплив режимів прокатки на механічні властивості високолегованих сплавів Al–11,2 Мg–2,2 Mn–0,6 Zr та Al–3 Mg–8 Fe–0,5 Zr. Показано, що застосування прокатки істотно підвищує міцність матеріалу, до того ж асиметрична прокатка більш ефективна, ніж симетрична.


АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ, ДЕФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ, ЕКСТРУЗІЯ, ПОРОШОК, ПРОКАТКА СИМЕТРИЧНА І АСИМЕТРИЧНА