ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ БЕЗ ПРИКЛАДАННЯ ТИСКУ: ВІД МЕТОДІВ ТРАДИЦІЙНОГО СПІКАННЯ ДО ПРИСКОРЕНОГО ВІЛЬНОГО СПІКАННЯ

Р.Яманоглу
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2650

Анотація

Метод іскро-плазмового спікання привертає увагу багатьох дослідників, що вив-чають проблеми ущільнення металевих та керамічних матеріалів. Високі швидкості нагріву, властиві даному методу, з одночасним прикладанням зовнішнього тиску дозволяють отримати високощільні матеріали. Одним із найбільш важливих результатів впливу підвищеної швидкості нагріву є обмеження росту зерен, яке сприяє підвищенню механічних властивостей. Останнім часом було розроблено відносно новий різновид іскро-плазмового спікання з його власними унікальними перевагами, який найчастіше згадується як спікання плазмовим струменем без тиску. Відзначається активне застосування даного методу в декількох напрямках, включно з отриманням пористих матеріалів, спіканням матеріалів з більш дрібнозернистою структурою, а також ущільненням неспечених заготовок протягом короткого проміжку часу. Незважаючи на те, що вільному іскро-плазмовому спіканню присвячено багато досліджень, в даний час відсутній огляд сфер застосування вільного іскро-плазмового спікання. В роботі обговорюється зв’язок між традиційним і вільним іскро-плазмовим спіканням, а також докладно описуються різні сфери застосування цих методів.


ВІЛЬНЕ СПІКАННЯ, ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, УЩІЛЬНЕННЯ