Конференції

Формування квазікристалічного апроксиманту 1/1 у сплавах на основі титану, легованих Fe та Cr

       

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/2663

Анотація

Досліджено вплив легування Cr та Fe на особливості формування апроксимантної фази та її мікромеханічну поведінку у сплавах системи Ті—Ме (Cr, Fe)—Al—Si—O. Встановлено, що після сумісного легування вміст апроксимантної фази у сплавах суттєво зростає до 97% (мас.). Аналіз експериментальних даних виявив, що сплав Ti60Cr20Fe10Al3Si2(SiO2)5 після відпалення за температури 800 ° С відповідає нанокристалічному стану. Повний текст


АПРОКСИМАНТ, ІНДЕНТУВАННЯ, КВАЗІКРИСТАЛ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, СТРУКТУРНИЙ СТАН, ТВЕРДІСТЬ, ФАЗА ЛАВЕСА