Конференції

Експрес-метод прогнозування довготривалої міцності та опору повзучості в високотемпературних сплавах на основі титану

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/2667

Анотація

Запропоновано експрес-метод дослідження механічної поведінки титанових сплавів за підвищених температур. Використання касетного пристрою дозволяє за спрощеною методикою випробувань на триточковий згин за короткий час визначати стандартні механічні характеристики сплавів, аналізувати температурну та структурну чутливість кривих зміцнення. Метод стрибка швидкості деформації дозволяє аналізувати швидкісну чутливість активаційних параметрів та прогнозувати механічні властивості досліджених сплавів за малих швидкостей деформації. Можливості методу продемонстровані на прикладі дослідження евтектичних сплавів системи Ti―Si―B та інтерметалідних сплавів системи титан―ніобій―молібден. Отримані результати добре узгоджуються з механічними характеристиками, одержаними за стандартними схемами випробувань. Повний текст


ВИПРОБУВАННЯ НА ЗГИН, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА МІЦНІСТЬ, ОПІР ПОВЗУЧОСТІ, ТИТАНОВІ СПЛАВИ