Электропроводящие композиционные материалы на основе оксидов металлов и углеродных наноструктур

А.А.Володін,
  
А.А.Бельмесов,
 
Е.В.Герасимова,
  
В.Р.Тарасов,
  
Дорошенко С.В,
  
О.Д.Золотаренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Allerton Press, Inc., 2015, Т.13, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/2708

Анотація

У статті відображено результати з дослідження композитів на основі керамічних і вуглецевих наноматеріалів, які мають поліпшені функціональні властивості. Було показано, що вуглецеві наноструктури можуть бути використані для створення сорбентів водню, електрокаталізаторів паливних елементів і як модифікувальні добавки в композиційні матеріали. Було одержано нанодисперсні порошки металів та їх оксидів, а також створено вуглець-керамічні композити. Показано, що функціональні властивості таких композитів істотно залежать від будови і методи одержання вуглецевого матеріалу. Так, в якості носіїв каталізатора було використано коаксіально-конічні вуглецеві нановолокна, а для композиційних сорбентів водню — пласкопаралельні нановолокна; в якості зміцнювальних добавок до полімерів — коаксіально-циліндричні вуглецеві нанотрубки. Було показано, що навіть добавки 1–2% мас. вуглецевих нанотрубок або нановолокон значно поліпшують електропровідність і теплопровідність.

https://www.researchgate.net/publication/323163166_Elektroprovodasie_Kompozicionnye_Materialy_na_osnove_Oksidov_Metallov_i_Uglerodnyh_Nanostruktur