Конференції

Гідрофуллерит С60Н60

    
В.О.Боголєпов,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Allerton Press, Inc., 2013, Т.11, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/2718

Анотація

Фуллерен є четвертою алотропною формою вуглецю. Такі властивості, як об’ємна (8,25⋅1022 атомів H/см3 ), масова (7,7 мас.% H) і електрохемічна (2000 мА⋅год./г) місткості фуллериту перевершують багато аналогічних властивостей металогідридів та вуглеводнів. Розв"язання проблеми реверсивного гідрування кожного атома вуглецю в каркасі фуллеренової молекули уможливить створити сховище водню з місткістю до 7,7 мас.% H. У цій роботі оцінено повну воднемісткість фуллериту С60; експериментально одержано гідрофуллерени з різним вмістом водню; визначено оптимальний режим гідрування С60, що призводить до повного гідрування фуллеренової молекули С60. З"ясовано, що послідовність утворення гідрованої фуллеренової молекули С60Н60 у фуллериті складається з: розчинення молекулярного водню в октапорах ГЦК-ґратниці фуллериту, дисоціації молекул при переході водню в тетраедричні порожнечі, взаємодії атома водню з молекулою фуллерену; показано, що процес хемосорбції водню молекулою С60 після концентрації водню, що відповідає С60Н36, лімітується дифузійними процесами у фуллериті. Аналіз показав, що процес другої стадії хемосорбції підпорядковується моделі оболонки, що стискається; запропоновано модель взаємодії H2 з фуллеритом C60; запропоновано механізм визначення ступеня гідрування молекули С60.