Конференції

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА ВЫСАЛИВАНИЯ ФУЛЛЕРИТА ИЗ РАСТВОРА С60 В ТОЛУОЛЕ.
I. ЛАМИНАРНОЕ СМЕШИВАНИЕ РЕАГЕНТОВ.

  
Ю.М.Шульга,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Allerton Press, Inc., 2013, Т.11, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/2722

Анотація

Розглянуто особливості процесу висолювання фуллеренових молекул С60 з насиченого розчину в толуолі. За допомогою просвітної і сканівної електронних мікроскопій вивчено морфологію кристалів фуллериту, що утворюються. Експерименти показали, що при висолюванні розведеного розчину фуллеренів спочатку висолюються надлишкові молекули розчинника, а після утворення насиченого розчину молекули фуллерену переходять в осад. Таким чином, у насиченому розчині фуллеренів у толуолі вільні молекули розчинника відсутні. Виконання процесу висолювання з насиченого розчину фуллеренів у толуолі за рахунок дифузійних процесів взаємочину між спиртом і толуолом призводить до утворення азеотропної суміші спирт–толуол і формування в осаді кристалітів, що представляють собою тривимірні тверді тіла, в яких поперечний переріз є правильним шестикутником, а висота в 4–8 разів перевищує товщину.