Конференції

Оцінка впливу дефектів на ефективні характеристики пружності порошкових матеріалів на основі моделі кусково-лінійної пружної поведінки

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2726

Анотація

Методом комп’ютерного моделювання кусково-лінійної пружної поведінки, яку представлено функцією питомої пружної енергії в новій формі, досліджено ефективні характеристики пружності матеріалів, що містять пори і недосконалі контакти.


ДЕФЕКТИ СТРУКТУРИ, МОДУЛІ ПРУЖНОСТІ, НЕЛІНІЙНЕ ПРУЖНЕ ДЕФОРМУВАННЯ