Застосування комп’ютерного моделювання при розробці технологічних процесів отримання деталей машин і апаратів харчової промисловості

А.О.Михайлов,
 
Є.В.Штефан,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2738

Анотація

Методом комп’ютерного моделювання імітується процес штампування порошкових деталей, що застосовуються в машинах і апаратах харчової промисловості. Визначено зміну форми заготовки в процесі деформування, а також розподіл щільності і еквівалентних пластичних деформацій по її об’єму. Проведено аналіз штампування заготовок двох типів. Показано, що наявність радіальної течії приводить до підвищення рівня накопичених пластичних деформацій матеріалу і, в результаті, дозволяє отримувати вироби з підвищеними експлуатаційними характеристиками.


МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ШТАМПУВАННЯ