Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 19 2017 рік

Зміст

О.В.Вдовиченко, А.В.Кузьмов, О.Г.Кіркова, М.Б.Штерн
Оцінка впливу дефектів на ефективні характеристики пружності порошкових матеріалів на основі моделі кусково-лінійної пружної поведінки
3
В.Д.Курочкін
Математична модель спонтанного утворення шаруватих конденсатів при електронно-променевому випаровуванні-конденсації бінарних систем Cu—Mo (Cr)
10
В.В.Лукович, С.О.Осадчук, Л.І.Ниркова
Про поляризацію в області відшарування
24
А.Л.Максименко, О.П.Майданюк
Консолідація металоматричних композитів в умовах селективного лазерного плавлення
30
А.В.Хачатрян, С.О.Фірстов
Характеристики міцності високоентропійних металевих сплавів
36
А.В.Хачатрян
Обчислення лінійного коефіцієнта термічного розширення металевих ВЕС з перших принципів
43
В.І.Шевченко, В.І.Іващенко, Р.В.Шевченко
Атомна будова аморфного SiCN
47
К.М.Борисовська
Комп"ютерне моделювання естафетного механізму зародження пластичної деформації заліза в широкому інтервалі розмірів зерен
52
Б.О.Галанов, С.М.Іванов, В.В.Картузов
Модифікована ядерна модель Джонсона для експериментального індентування матеріалів
58
С.М.Зубкова, В.Л.Бекеньов
Теоретичне вивчення атомної та електронної структури поверхні (111) в кристалах ZnSe і CdSe
69
В.В.Картузов, Н.М.Роженко
Імітаційне моделювання процесів самоорганізації базових структурних одиниць у високобористих сполуках
90
І.Є.Красікова, В.В.Картузов, І.В.Красіков
Стійкість компьютерної програми обчислення мультифрактальних характеристик двовимiрних зображень
99
А.О.Михайлов, Є.В.Штефан, О.В.Михайлов
Застосування комп’ютерного моделювання при розробці технологічних процесів отримання деталей машин і апаратів харчової промисловості
105
К.М.Петраш, В.П.Солнцев, Т.О.Солнцева
Моделювання термокінетики синтезу інтерметалідів в реакційній системі Ti—Al при переносі тепла за рахунок теплопровідності та випромінювання
111
М.Б.Штерн, А.В.Титов
Мікромеханічний опис швидкісної чутливості пористих тіл
120