Конференції

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ ZrO2–Y2O3–CeO2, ОДЕРЖАНИХ ГІДРОТЕРМАЛЬНИМ МЕТОДОМ

    
С.А.Корній,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2809

Анотація

Нанокристалічні порошки системи ZrO2–Y2O3–CeO2 одержано гідротермальним синтезом у лужному середовищі. Властивості порошків досліджено методами диференціально-термічного та рентгенофазового аналізів, електронної мікроскопії, петрографії та БЕТ. Встановлено, що внаслідок кристалізації в гідротермальних умовах у порошках утворився низькотемпературний кубічний твердий розчин на основі ZrO2. Питома поверхня порошків знаходиться в інтервалі значень 81–110 м2/г. Параметри кристалічної ґратки твердих розчинів на основі ZrO2 монотонно збільшуються при підвищенні кількості CeO2 у твердому розчині. Проведені дослідження необхідні для мікроструктурного проектування композитів системи ZrO2–Y2O3–CeO2, стійких до процесу низькотемпературного “старіння”.


F-ZRO2, ZRO2–Y2O3–СЕO2, ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ ZRO2