Гідротермальний синтез нанокристалічних порошків у системі ZrO2-Y2O3-CeO2

О.В.Шевченко,
   
В.М.Верещака,
  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія, 2007, #1/2
http://www.materials.kiev.ua/article/280

Анотація

Вивчено властивості нанокристалічного порошку складу ( мол. %) 95 ZrO2 – 2 CeO2 - 3 Y2O3, синтезованого комбінованим методом сумісного осадження / гідротермального розкладання. Визначено, що після гідротермального синтезу формується низкотемпературний метастабільний кубічний твердий розчин на основі ZrO2 (F- ZrO2). Питома поверхня – 101,6 м2/г. Пікнометрична густина – 4,65 г/см3. «М’які» агломерати (0,5-10 мкм), складаються з первинних частинок, разміром 10 нм. Зміна технологічних прийомів обробки суспензії після гідротермального розкладання призводить до формування «м’яких» агломератів з розгалуженою внутрішньою пористістю. Метод дозволяє синтезувати порошки необхідних складів у системі ZrO2-CeO2-Y2O3.