Конференції

Мікрошаруваті біоімплантати на основі системи ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3

 
О.В.Шевченко,
  
В.В.Куренкова,
 
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія, 2009, #1/2
http://www.materials.kiev.ua/article/281

Анотація

Методом послідовного шлікерного лиття створено мікрошаруваті матеріали у системі ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3. Показано, що мікротвердість шарів змінюється від 8100 МПа до 12700 МПа. Міцність матеріалу – 900 МПа. При ціленаправленому управлінні властивостями мікрошаруватих матеріалів у системі ZrО2-Y2O3-CeО2-Al2O3 можна створювати різні біоінертні імплантати.