Вплив умов отримання нанокристалічних порошків у системі ZrO2-CeO2-Y2O3 на їх консолідацію

 
О.В.Шевченко,
  
З.О.Зайцева,
 
В.М.Верещака,
  
А.О.Чеховський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія, 2007, #7/8
http://www.materials.kiev.ua/article/282

Анотація

Досліджено особливості консолідації нанокристалічного порошку складу 95% (мол.) ZrO2-2% (мол.) CeO2-3% (мол.) Y2O3 при холодному одновісному двусторонньому пресуванні, холодному ізостатичному пресуванні (60 і 120 МПа) і спіканні. В результаті обробки суспензії після гідротермального розкладу за різними режимами отримано 5 партій вихідних порошків. Встановлено, що гомогенна мікроструктура була сформована тільки у матеріалі із порошку, під час отримання якого було використано два гомогенізуючих розмелювання. Спечені зразки після холодного одновісного пресування і холодного ізостатичного пресування досягають відносної щільності 0,96-0,94. Міцність цього матеріалу складає 600-660 МПа. Для ефективної консолідації кераміки необхідна комплексна обробка вихідних нанокристалічних порошків, яка дозволяє змінювати їх морфологічні властивості.