Конференції

Вплив термічної обробки на властивості нанокристалічного порошку складу 80 мас.% Al2O3 -20 мас.% (ZrO2(CeO2, Y2O3))

 
О.В.Шевченко,
  
З.О.Зайцева,
 
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Неорганічні матеріали, 2008, Т.44, #5
http://www.materials.kiev.ua/article/283

Анотація

Досліджена еволюція нанокристалічного порошку складу ( мас.%) : 80 Al2O3 -20 ZrO2 (CeO2,Y2O3) отриманого гідротермальним розкладом спільно осаджених гідроксидів, при термообробці в інтервалі температур 400 – 1300 °С. Встановлено, що ?-Al2O3 утворюється при 850 °С. До цієї ж температури зберігається метастабільний F-ZrO2. Морфологія порошку змінюється топологічно безперервно. Процеси, що відбуваються при термічній обробці нанокристалічного порошку вказаного складу, розглянуто з точки зору еволюції відкритої системи.