Конференції

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПЛАЗМО-ДУГОВОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДРОТУ З ПОРОШКОВИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ B4C + (Cr, Fe)7С3

Г.М.Григоренко,
 
Л.І.Адєєва,
 
А.Ю.Тунік,
 
В.Н.Коржик,
 
Л.К.Дорошенко,
 
Є.П.Тітков,
 
А.А.Чайка
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2843

Анотація

Досліджено закономірності формування структури та фазового складу покриттів, отриманих при оптимальних режимах плазмово-дуговим методом при використанні порошкових дротів зі сталевою оболонкою і наповнювачами nB4C + 100 – n(Cr, Fe)7С3. Встановлено, що основною покриттів є феритна матриця, легована Cr, B, C та зміцнена дисперсними частинками: Fe3(B, C), Cr2B, FeCr, а та-кож частинками карбіду бору. При збільшенні вмісту карбіду (Cr, Fe)7C3 в наповнювачі дроту з 30 до 50% (мас.) зменшується кількість матричної фази (твердого розчину на основі α-Fe) з 65,8 до 37,6% (мас.), а масова частка твердих зміцнюючих фаз зростає з 28,2 до 59,3%. В результаті цих процесів твердість покриттів зростає до 6,25 і 8,60 ГПа відповідно. Всі покриття мають тонколамелярну структуру і визначаються високою міцністью зчеплення з ос-новою. Вони характеризуються високою щільністю, низькою пористістю (<2,5%), а їх твердість перевищує твердість сталевої оболонки дроту в 4,0–5,5 разів. Покриття, отримані плазмово-дуговим методом, можуть застосовуватися як зносостійкі для захисту від абразивного зносу обладнання в хімічному машинобудуванні, при виробництві деталей насосів, компресорів та інших виробів, а також для відновлення зношених деталей.


БОРИДИ, БОРОЦЕМЕНТИТ, ДИСПЕРСНЕ ЗМІЦНЕННЯ ПОКРИТТІВ, КАРБІДНИЙ НАПОВНЮВАЧ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ПЛАЗМОВО-ДУГОВЕ НАПИЛЕННЯ , ПОРОШКОВИЙ ДРІТ, СТРУКТУРА, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ