Процеси швидкісного змочування та розтікання у системі адгезійно-активний металічний розплав нітрид кремнію

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/285

Анотація

Наведено результати експериментального дослідження методом високошвидкісної профільної кінозйомки (до 5000 кадр/с) у вакуумі при 1000 оС кінетики змочування та розтікання розплаву Cu—Sn—Ti по поверхнях керамічних матеріалів із нітриду кремнію Si3N4.