Конференції

НАНОКРИСТАЛІЧНІ ПОРОШКИ СИСТЕМИ ZrO2—Y2O3—CeO2 ДЛЯ БІОІНЕРТНИХ ПОКРИТТІВ

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2873

Анотація

Досліджено низькотемпературну фазову стабільність композитів системи ZrO2—Y2O3— CeO2 в залежності від температури термічної обробки вихідних порошків. Склад вихідних нанокристалічних порошків (% (мол.)): 95ZrO2—3Y2O3—2CeO2 та 90ZrO2—2Y2O3— 8CeO2. Встановлено, що низькотемпературна фазова стабільність композитів системи ZrO2—Y2O3—CeO2 з вказаних нанокристалічних порошків залежить від складу твердого розчину на основі ZrO2 та поруватості матеріалів після спікання. Визначено, що для поліпшення стійкості матеріалів до старіння необхідне підвищення вмісту CeO2 у складі твердого розчину на основі ZrO2, зниження поруватості та відсутність фазового перетворення низькотемпературного кубічного твердого розчину на основі ZrO2 у тетрагональний в процесі спікання.


БІОІНЕРТНІ ПОКРИТТЯ, ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ПОРУВАТІСТЬ, СИСТЕМА ZRO2—Y2O3—CEO2, СТАРІННЯ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ