Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al—Er

  
В.Г.Кудін,
 
В.А.Макара
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2880

Анотація

Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів визначено термодинамічні властивості розплавів системи Al—Er за температур 1640 і 1870 К в інтервалі складів 0 ≤ хAl ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування складає −47,8 ± 0,4 кДж/моль за умови xAl = 0,66, а активності компонентів проявляють великі від’ємні відхилення від ідеальних розчинів.


AL, ER, ТЕРМОДИНАМІЧНІ АКТИВНОСТІ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ