Конференції

Потенціал в області мікронерівностей поверхні металу

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2888

Анотація

Розроблено математичну модель і проведено розрахунок потенціалу в області мікронерівностей в режимі катодної поляризації поверхні металу. На квадратній сітці дискретного аналогу моделі граничні точки електроліту знаходяться на границі з металом (висота металічного виступу та його радіус однакової величини). В цих точках використано залежність між значеннями поляризаційних потенціалу і густини струму за даними катодної поляризаційної кривої. Отримано їх значення за умови захисних потенціалів –0,7; –1,1; –1,7 В. В усіх випадках потенціал електроліту вище області мікронерівностей, практично рівний нулю і залишається таким в верхній частині області мікронерівностей (0,3 її висоти, якщо захисний потенціал –0,7 В, і 0,6 ― якщо –1,1; –1,7 В). Потенціал в нижній половині бічної поверхні області (на границі з металом) в усіх трьох випадках близький до захисного. Через цю частину поверхні на металічний виступ проходить з області електроліту майже весь струм, тоді як через більшу частину її верхньої половини він практично відсутній. Отже, результатами розрахунку показано, що на верхній поверхні області мікронерівностей і в електроліті вище її потенціал дорівнює нулю. За такої геометрії границі між електролітом і металом можна припустити, що корозія відсутня і в природних умовах. Потенціал на верхній частині цієї області (мікронерівностей) близький до нуля і за умови захисного потенціалу –1,7 В. Однак геометрія мікронерівностей значно складніша й потребує додаткових досліджень.


ГУСТИНА СТРУМУ, МІКРОНЕРІВНОСТІ, ОПІР, ПОТЕНЦІАЛ