Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Адсорбція водяної пари бездефектними моношарами дихалькогенідів d-перехідних металів

Бекеньов В.Л., Єфімова К.О., Картузов В.В., Куліков Л.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2891

Проведено дослідження адсорбції ізольованих молекул води бездефектними моношарами MoSe2, WSe2, ReS2. Первопринципним методом на основі теорії функціонала густини обчислено енергію адсорбції, рівноважну відстань молекули води до поверхні монослоїв, щільності електронних станів, ширини заборонених зон. Показано, що молекула води фізично адсорбується на бездефектних поверхнях розглянутих монослоїв. Адсорбція молекул води не призводить до зміни електронної структури монослоїв і ширини забороненої зони, що виключає можливість використання бездефектних монослоїв MoSe2, WSe2, ReS2 як сенсорів вологи.


ДИХАЛЬКОГЕНІДИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ, ПЕРШОПРИНЦІПНІ РОЗРАХУНКИ, СЕНСОРИ ВОЛОГИ

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019 , #21 , C.62-77


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн